dokumentácia

indexaz
Základné dokumenty na uzavretie pôžičky

Na dokončenie vašej žiadosti o úver sa musí veriteľovi zaslať určitý počet dokumentov (neúplný zoznam, ktorý sa môže doplniť v závislosti od typu úveru a jeho výšky):

    Platný preukaz totožnosti (národný preukaz totožnosti, pas, faktúra EDF, oznámenie o dani, pobyt alebo karta pobytu)
    Dôkaz o adrese (účet za elektrinu, plyn, vodu alebo telefón na pevnú linku)
    Dôkaz o príjme (posledný daňový výmer a prípadne posledný plat alebo výplatný list alebo posledný doklad o rodinných dávkach)
    Výpis z banky alebo poštovej totožnosti (RIB alebo RIP).

    Na získanie profesionálnej pôžičky musí podnikateľ predložiť úplnú a odôvodnenú žiadosť o financovanie.

ADRESA

whatsapp: +33 7 52875351

e-mail: moldovanrafila28@gmail.com