Poistenie v nezamestnanosti

L'assurance chômage des travailleurs indépendants

Poistenie v nezamestnanosti od roku 1958 chráni všetkých pracovníkov v súkromnom sektore a niektorých vo verejnom sektore, keď prídu o prácu. Poskytuje im príspevok a podporuje ich návrat do práce s pomocou. Ako poistenie poskytuje náhradu tým, ktorí prispeli, na základe ich predchádzajúceho platu. Je však tiež zjednotená, pretože spája riziká a lepšie kompenzuje stratu nízkych miezd ako vysoký príjem.

ADRESA

whatsapp: +41 77 535 38 89

e-mail: moldovanrafila28@gmail.com