Podnikateľský úver

Médiation du crédit aux entreprises : proximité, réactivité et ...
Naše rýchle a flexibilné obchodné pôžičky sú k dispozícii kedykoľvek podľa vašich potrieb. Zatiaľ čo bankám môže trvať týždne alebo mesiace, kým si preštudujú vašu úverovú kapacitu, „KREDITNÁ AGRICOLE“ vám môže poskytnúť podnikateľský úver do 48 hodín *.

Všetky spoločnosti, bez ohľadu na ich právnu formu, remeselníci, združenia, slobodné povolania atď., Môžu podať žiadosť o pôžičku na „CREDIT AGRICOLE“. Spoločnosť však musí spĺňať podmienky solventnosti: bude požadovaná záloha ako záruka investície uskutočnenej bankou

ADRESA

whatsapp: +41 77 535 38 89

e-mail: moldovanrafila28@gmail.com