Investičný úver
 Pr?t projet immobilier d?entreprise | ING Belgique

Trochu povzbudenie
Ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo majiteľ podniku potrebujete dostatočnú finančnú maržu v dobrých a zlých časoch.
Ponúkame investičný úver prispôsobený každej situácii a situácii.

Pre koho je určený?
Samostatne zárobkovo činné, slobodné povolania, spoločnosti

Na aké účely?

Založenie podniku alebo investovanie do podniku
Nákup nehnuteľnosti alebo dobrej vôle
Rozvíjať alebo renovovať podnikanie
Financovanie pracovného kapitálu

Vyrovnáva dočasnú potrebu likvidity
Výplata dovolenkových alebo koncoročných bonusov

Šírenie nákladov, financovanie dlhu
Splácanie nesplatených pôžičiek a sociálnych / daňových dlhov

Sme tu, aby sme vám pomohli a podporili vás

ADRESA

whatsapp: +41 77 535 38 89

e-mail: moldovanrafila28@gmail.com