FINANCOVANIE VAŠEHO PROJEKTU

Financer votre projet : l'apport, les banques et les groupements ... 

Ako financovať vytvorenie súkromnej bezpečnostnej spoločnosti?

V závislosti od vašej situácie, uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca existujú rôzne spôsoby, ako vám môžu pomôcť pri financovaní vášho vzdelávania a trvania návratnosti finančných prostriedkov.


* JEDNOTLIVÁ POMOC NA VÝCVIK AIF
* REGIONÁLNY VÝCVIKOVÝ PROGRAM A REGIONÁLNA RADA
* KONTROLA VÝCVIKU
* MIESTNA MISIA
* FINANCOVANIE PODĽA PRÁCE
* atď.

ADRESA

whatsapp: +33 7 52875351

e-mail: moldovanrafila28@gmail.com